Trót nấu nồi cơm nhão, chồng bắt hai mẹ con tôi ăn bằng hết

Trót nấu nồi cơm nhão, chồng bắt hai mẹ con tôi ăn bằng hết

08/06/2016
Làm vợ anh mười mấy năm, tôi chưa một ngày nào được sống yên ấm vì tính gia trưởng, có phần cay nghiệt của anh.