Dù lấy chồng khi không còn trinh trắng, tôi vẫn xứng đáng được hạnh phúc như bao người

Dù lấy chồng khi không còn trinh trắng, tôi vẫn xứng đáng được hạnh phúc như bao người

28/06/2017
Mẹ chồng tôi nghi ngờ, đưa con đi xét nghiệm ADN. Đối với tôi, đó là điều gây tổn thương nhất, không thể tha thứ.
Vợ tôi làm giả trinh tiết để lừa chồng

Vợ tôi làm giả trinh tiết để lừa chồng

09/01/2016
Lần đầu tiên với vợ, dù máu có chảy nhưng cả tôi và vợ không có cảm giác đau đớn…