Trước đám hỏi bố mẹ dọa chết, anh chị em đay nghiến vì...

Trước đám hỏi bố mẹ dọa chết, anh chị em đay nghiến vì...

23/05/2016
Em cứ nghĩ quen nhau một thời gian thì tình cảm sẽ tốt đẹp hơn nhưng không ngờ càng lúc tính cách hai người càng không hợp, nên em lại càng đau khổ và chán nản.