Ai rồi cũng phải yêu thôi

Ai rồi cũng phải yêu thôi

28/12/2015
Ai rồi cũng sẽ phải yêu thôi, kể cả họ đã từng yêu một người hơn cả bản thân mình trước đó