Nghỉ lễ: Quái xế lộng hành đường phố, ma tuý đại náo bar

Nghỉ lễ: Quái xế lộng hành đường phố, ma tuý đại náo bar

03/01/2016
Đường phố Sài Gòn và Bình Dương quái xế lộng hành. Còn trong quán bar trung tâm Sài Gòn, nam thanh nữ tú lắc lư theo ma tuý.