Vì sao màng mề gà lại được ví như "đông trùng hạ thảo"?

Vì sao màng mề gà lại được ví như "đông trùng hạ thảo"?

31/01/2017
Vì sao màng mề gà lại được ví như "đông trùng hạ thảo"? - các bạn đã biết chưa?