Lần đi nhà nghỉ “đổi gió” nhớ đời của một cặp vợ chồng

Lần đi nhà nghỉ “đổi gió” nhớ đời của một cặp vợ chồng

30/06/2016
Chồng rủ vợ đi “đổi gió”, nhưng đích thật chuyến đi nhà nghỉ ấy phải gọi là “nổi gió” mới đúng, thật là đời này khó có thể quên nổi…