Gặp gỡ giáo sư Ngô Bảo Châu trong vai trò một dịch giả văn học

Gặp gỡ giáo sư Ngô Bảo Châu trong vai trò một dịch giả văn học

17/12/2015
Giáo sư Ngô Bảo Châu và hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ đồng hành trong buổi giới thiệu bản dịch tiếng Việt cuốn tiểu thuyết “Oscar và bà áo hồng” (Eric-Emmanuel Schmitt).