Một lần duy nhất em dâng hiến cho tôi rồi bỏ đi biệt xứ

Một lần duy nhất em dâng hiến cho tôi rồi bỏ đi biệt xứ

02/01/2016
Em như một con người hoàn toàn khác, như cơn bão tố cuốn phăng mọi giác quan và lý trí.