Tôi ngoại tình do đàn bà quá dễ dãi mà thôi

Tôi ngoại tình do đàn bà quá dễ dãi mà thôi

11/01/2016
Tôi không hiểu sao, chị em cứ trách những gã đàn ông lăng nhăng, những kẻ ngoại tình như chúng tôi. Nếu như không có đàn bà thì thử hỏi, đàn ông chúng tôi ngoại tình với ai?