'Em không phải là công cụ duy trì nòi giống nhà anh'

'Em không phải là công cụ duy trì nòi giống nhà anh'

30/12/2015
Anh cuống quýt xin lỗi tôi và mong tôi bỏ qua. Bởi chưa bao giờ anh dám nghĩ là sẽ đưa những chuyện đó để nói với tôi cả.