Cơn lốc vaccine đã cuốn tới Sài Gòn

Cơn lốc vaccine đã cuốn tới Sài Gòn

28/12/2015
Nhiều gia đình ở một số tỉnh phía Nam đã ôm con lên TP.HCM từ chiều hôm trước để xếp hàng cả đêm chờ lấy số tiêm vaccine.