Đặt tiền lẻ đúng cách khi đi chùa đầu năm

Đặt tiền lẻ đúng cách khi đi chùa đầu năm

11/02/2016
Đặt tiền lẻ khi đi lễ chùa đầu năm là việc hầu như ai cũng làm mỗi khi tới chùa. Tuy nhiên, đặt tiền lẻ thế nào mới đúng cách thì ít người biết.