Thực hư bài thuốc Nam chỉ đắp chân là... khỏi tai biến suốt đời

Thực hư bài thuốc Nam chỉ đắp chân là... khỏi tai biến suốt đời

21/06/2017
Mấy năm gần đây, bài thuốc "chỉ cần đắp một lần có thể tránh tai biến" được lan truyền rộng rãi trên mạng, phát tán dưới hình thức tờ rơi và truyền miệng. Không ít người đã thực hành, thậm chí mua tặng vì tin đó là “thần dược”.