“Chồng em về rồi, mình chia tay nhé!”

“Chồng em về rồi, mình chia tay nhé!”

25/12/2015
Em nói với tôi bằng cái giọng hốt hoảng, khi em biết tin chồng mình sắp về nước.