Người chồng hèn kém, "bán vợ" cho sếp mong thăng quan, tiến chức để rồi...

Người chồng hèn kém, "bán vợ" cho sếp mong thăng quan, tiến chức để rồi...

16/06/2017
Vân từng nghĩ, dù chồng cô chẳng có gì tài giỏi nhưng chỉ cần, anh yêu thương cô thật lòng, thế là đủ!
Xin thưa với các ông chồng lười nhác...

Xin thưa với các ông chồng lười nhác...

30/01/2016
Việc nhà việc cửa, anh không bao giờ động tay động chân vào, anh bảo, làm vợ không hài lòng. Có làm vài lần thì mới hài lòng.
Khốn khổ vì ông chồng giỏi... ‘bám váy mẹ’

Khốn khổ vì ông chồng giỏi... ‘bám váy mẹ’

20/01/2016
Trời ơi, đến cả cái quần nhỏ mặc trong người, chồng tôi cũng không tin tưởng giao phó cho tôi mua mà phải nhờ mẹ ra chợ chọn cho. Thử hỏi có ai lấy được ông chồng “quý hóa” như tôi không?
Biết tôi ngoại tình, chồng thản nhiên như không

Biết tôi ngoại tình, chồng thản nhiên như không

04/01/2016
Được chồng tha thứ nhưng lòng tôi càng buồn vô hạn, thực ra với anh ta, tôi là gì, phải chăng chỉ là thứ vô giá trị nên có cũng được, mất cũng chẳng sao…