Nghệ An: Cựu Chủ tịch xã nổ súng bắn vợ vì... mất giấc ngủ trưa

Nghệ An: Cựu Chủ tịch xã nổ súng bắn vợ vì... mất giấc ngủ trưa

02/01/2016
Ấm ức vì bị làm phiền giấc ngủ trưa, Xeo Phò Bún xuống nhà bếp "hỏi tội" vợ. Nghe vợ giãi bày, Bún cho là vợ cãi nên dùng súng bắn vợ trọng thương.