Fan nữ 'vỡ mộng' với hình ảnh mới của Châu Kiệt Luân

Fan nữ 'vỡ mộng' với hình ảnh mới của Châu Kiệt Luân

08/01/2016
Châu Kiệt Luân đã khiến các fan nữ 'vỡ mộng' với hình ảnh mới già đi trông thấy. Sự luộm thuộm của Châu Kiệt Luân hoàn toàn mất điểm trước ống kính.