Hai người Việt đưa hơn 4 triệu USD 'âm phủ' vào Mỹ

Hai người Việt đưa hơn 4 triệu USD 'âm phủ' vào Mỹ

19/02/2016
Cục hải quan và biên phòng Mỹ hôm 17/2 đã tịch thu một lượng lớn tiền giả USD và VND của một cặp đôi từ Hàn Quốc tới Detroit.