Mỗi lần vợ dở chiêu trò ấy ra là tôi lại muốn ngoại tình lập tức

Mỗi lần vợ dở chiêu trò ấy ra là tôi lại muốn ngoại tình lập tức

03/06/2016
Mỗi khi vợ áp dụng chiêu “cấm vận” là tôi thấy vừa bực bội vừa khó chịu. Tôi chỉ sợ cô ấy mà cứ thế này, tôi sẽ không vượt qua cám dỗ được mất.