Bạn trai trợn mắt quát: ‘Cái ngàn vàng của cô quý hóa quá nhỉ?’

Bạn trai trợn mắt quát: ‘Cái ngàn vàng của cô quý hóa quá nhỉ?’

25/12/2015
Mình chết sững khi nghe anh nói vậy. Thấy mình tái mặt, anh vội vã xuống giọng xin lỗi.