Câu được hai con cá lăng khổng lồ trên sông Sêrêpôk

Câu được hai con cá lăng khổng lồ trên sông Sêrêpôk

30/05/2016
Trong khi đi thả câu ở sông Sêrêpôk, một người dân ở Đăk Nông đã bắt được hai con cá lăng, mỗi con trên 40 kg, dài hơn 1,6 m.