Bỏ qua váy độc trên sóng thời sự, sốc với cuộc sống thật sự của BTV Hoài Anh

Bỏ qua váy độc trên sóng thời sự, sốc với cuộc sống thật sự của BTV Hoài Anh

24/06/2016
Ngoài những hình ảnh hậu trường khi lên sóng VTV được phát tán vừa qua thì cuộc sống thực sự của BTV Hoài Anh rất ít ai biết.