Cảnh báo: Thiếu vitamin này, nguy cơ mắc bệnh đau nửa đầu tăng 300%

Cảnh báo: Thiếu vitamin này, nguy cơ mắc bệnh đau nửa đầu tăng 300%

10/12/2016
Các nhà nghiên cứu cho biết việc thiếu vitamin có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh đau nửa đầu của bạn lên gấp nhiều lần.