Sài Gòn 1970 có thang cuốn, Chợ Lớn có “ziển phảnh”

Sài Gòn 1970 có thang cuốn, Chợ Lớn có “ziển phảnh”

23/12/2015
Ấn tượng Sài Gòn đầu tiên với tôi, thằng nhóc Trà Vinh 10 tuổi lên Sài Gòn du hí hè lúc ấy là được ngồi dưới cái cảng xe xích lô máy ngắm phố phường đông đúc trong tiếng máy nổ “pành pành” hùng dũng, oai vệ.