Bạn có tin BB Trần có thể làm được những điều này?

Bạn có tin BB Trần có thể làm được những điều này?

18/05/2016
Trưởng nhóm hài BB&BG luôn khiến fan thích thú khi có biệt tài này.