Khẽ tay nhẹ cũng làm con... chậm phát triển?

Khẽ tay nhẹ cũng làm con... chậm phát triển?

04/05/2016
Dù ba mẹ chỉ la mắng hay đánh nhẹ, nếu diễn ra nhiều lần, chắc chắn sẽ tổn thương con của chúng ta toàn diện và ảnh hưởng đến thành công, hạnh phúc của con trọn đời.