Bạn trai/ chồng có 4 dấu hiệu này, đừng lấy hoặc lấy rồi đừng ngại buông bỏ!

Bạn trai/ chồng có 4 dấu hiệu này, đừng lấy hoặc lấy rồi đừng ngại buông bỏ!

06/12/2016
Nếu thấy người đàn ông của bạn có 4 dấu hiệu dưới đây, đừng lấy anh ta làm chồng!
Khẽ tay nhẹ cũng làm con... chậm phát triển?

Khẽ tay nhẹ cũng làm con... chậm phát triển?

04/05/2016
Dù ba mẹ chỉ la mắng hay đánh nhẹ, nếu diễn ra nhiều lần, chắc chắn sẽ tổn thương con của chúng ta toàn diện và ảnh hưởng đến thành công, hạnh phúc của con trọn đời.