Khốn khổ vì ông chồng giỏi... ‘bám váy mẹ’

Khốn khổ vì ông chồng giỏi... ‘bám váy mẹ’

20/01/2016
Trời ơi, đến cả cái quần nhỏ mặc trong người, chồng tôi cũng không tin tưởng giao phó cho tôi mua mà phải nhờ mẹ ra chợ chọn cho. Thử hỏi có ai lấy được ông chồng “quý hóa” như tôi không?