'Có không giữ mất đừng tìm!' - bài học sâu sắc về hôn nhân

'Có không giữ mất đừng tìm!' - bài học sâu sắc về hôn nhân

20/04/2017
Người ta nói hôn nhân chính là nấm mồ để chôn vùi tình yêu và điều đó hoàn toàn không sai chút nào với tình trạng hiện tại của anh và cô.