Có chồng không chửa mới sợ, không chồng mà chửa, sợ gì?

Có chồng không chửa mới sợ, không chồng mà chửa, sợ gì?

11/06/2016
Có ông bố bà mẹ chồng tương lai còn vui tính “chúng mày cứ có bầu đi, mang giấy tờ về đây chứng minh rồi tao cho cưới. Không có bầu trước thì dẹp, không cưới xin gì cả. Không đẻ được thì ai bắt tội vạ chúng mày".