Cô bé được ví như 'tiểu Adele' khi... hát thử micro trong trung tâm thương mại

Cô bé được ví như 'tiểu Adele' khi... hát thử micro trong trung tâm thương mại

15/01/2017
Nếu Adele có vô tình đi lạc vào trung tâm thương mại thì chắc chắn đến cô ấy cũng phải bất ngờ vì giọng hát này!