Từ ngày 22 - 23/10 thời trang KimMay giảm giá 20%

22/10/2016 17:07

Mặc dù ngày Phụ nữ Việt Nam thời trang KimMay áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá 20% cho tất cả khách hàng.

class="caption">

Chi tiết chương trình:

- Ưu đãi 10% trên nguyên giá cho KH mua từ 02 sản phẩm trở lên

- Ưu đãi 20% trên nguyên giá cho KH mua từ 05 sản phẩm trở lên sẽ nhận được

Thời gian khuyến mãi

22/10/2016 - 23/10/2016

Điều kiện tham dự 

Tất cả khách hàng mua sản phẩm của thời trang KimMay

Liên hệ khuyến mãi

Thời trang KimMay

Thẻ: