Từ 12/04 - 15/04/2017, thời trang Lemonade giảm giá 50% tất cả các sản phẩm

13/04/2017 06:51

Thời trang Lemonade giảm giá 50% mọi sản phẩm, bao gồm cả bộ sưu tập mới nhất dành cho tất cả các khách hàng.

Thời gian áp dụng:

- Từ 12/04 đến hết ngày 15/04/2017.

Chi tiết và điều kiện:

- Lemonade giảm từ 10 – 50% trên mọi sản phẩm – bao gồm cả bộ sưu tập mới nhất.

- Tặng freeship cho mọi đơn hàng online

Địa điểm áp dụng:

- Tại Lemonade Thọ Xương và mua hàng online

+ 32 Thọ Xương, Hà Nội, Việt Nam