Từ 08/04 - 02/05/2017, WareHouse giảm giá 50% một số sản phẩm thời trang

09/04/2017 05:48

WareHouse giảm giá 50% một số sản phẩm thời trang dành cho khách hàng mua tại cửa hàng trên toàn hệ thống.

Thời gian áp dụng: 

- Từ 08/04 đến hết ngày 02/05/2017.

Chi tiết và điều kiện:

- Warehouse ưu đãi đến 50% một số sản phẩm

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng trên toàn hệ thống

+ Hoàng Thành Tower, 114 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội