Từ 01/04 - 30/04/2017, trang sức DoJi giảm 15% cho sản phẩm nhẫn cưới

06/04/2017 06:30

Tháng 4/2017, trang sức DoJi tưng bừng khuyến mãi giảm đến 15% cho sản phẩm nhẫn cưới.

Thời gian áp dụng:

- Từ 01/04 đến hết ngày 30/04/2017.

Chi tiết và điều kiện:

- Ưu đãi 10% nhẫn cưới

- Ưu đãi 15% nhẫn đính hôn

- Ưu đãi 20% công chế tác trang sức vàng ta.

Địa điểm áp dụng: 

- Chương trình áp dụng tại Cửa hàng Trang sức Cao cấp DoJi Chi nhánh Hà Nội