Top 3 deal cực sock tại Tiki ngày 13/11/2015

13/11/2015 07:53

Top 3 deal cực sock tại Tiki ngày 13/11/2015

style="text-align: justify;">+) Vào bếp cùng ARGO, giảm giá đền 45% khi mua hàng tại Tiki

+) Lò nướng để bàn COMELL CCG- P38N, giảm giá 50% khi mua hàng tại Tiki

+) Siêu thị khóa giảm đến 45% khi mua hàng tại Tiki

Thẻ: