Parkson khuyến mãi khủng

30/10/2015 14:16

Thứ bảy và chủ nhật từ 31/10-29/11/15: Giảm giá đến 50%...

style="text-align: center;">khuyến mãi

Thu bay va chu nhat tu 31.10-29.11.15: Giam gia den 50%, tang phieu chiet khau 100,000d khi mua 1.5 trieu dong, tang them phieu chiet khau 100,000d khi mua 1.5 trieu dong tai quay My pham & Nuoc hoa.

Chi tiet www.parkson.com.vn .

Thẻ: