Khỏe Đẹp

Dùng tay che miệng khi ho hay hắt xì hơi: Đúng hay sai?