Hài Hước

Phì cười cảnh du khách sợ độ cao học đòi đi cầu kính trong suốt
Xem chi tiết
Trước sự thỉnh cầu kèm khuôn mặt tội nghiệp của người đẹp, chàng trai đã hào phóng chi tiền và nhận trái đắng.