Hài Hước

Đã xuất hiện phương tiện giao thông mới: Xe đạp ngựa!