Hài Hước

Bộ đội trình diễn màn múa ‘Chiều lên bản Thượng’ không thua kém diễn viên chuyên nghiệp