Hài Hước

Bị đánh te tua vì định sàm sỡ người đẹp trong thang máy
Xem chi tiết
Trước sự thỉnh cầu kèm khuôn mặt tội nghiệp của người đẹp, chàng trai đã hào phóng chi tiền và nhận trái đắng.