Hài Hước

Bảo Chung bật ngửa khi xem chỗ mổ ruột thừa của người đẹp
Xem chi tiết
Trước sự thỉnh cầu kèm khuôn mặt tội nghiệp của người đẹp, chàng trai đã hào phóng chi tiền và nhận trái đắng.