Thu của mẹ

14/10/2015 17:40

Đi dọc chiều dài đất nước mới thấy thương thêm miền Trung quê mẹ. Miền đất của nắng, của gió..., thương mỗi mùa thu lại oằn mình trong bão tố. "Nhánh mạ gầy đánh đu giữa hai đầu bão. Tạc dáng mẹ cong như dấu hỏi giữa đồng"

style="line-height: 1.6em;">Con viết về mùa thu
Nơi quê nhà ngõ cũ
Chút nắng chiều buông rủ
Vương trên tóc mẹ gầy...!

Con viết về mùa thu
Mùa thu riêng của mẹ
Không nồng nàn hoa sữa
Cũng chẳng lá vàng bay...

Mùa thu không heo may
Đến và đi rất vội
Gió về trên cát trắng
Mặn mòi vị biển khơi

Đời mẹ chẳng thảnh thơi
Bởi thu về lối cũ
Là trắng trời mưa phủ
Đêm nằm lo bão xa...!

Thu rồi sẽ đi qua
Như bao mùa vẫn vậy
Chỉ nhọc nhằn thương nhớ
Vương trong mắt mẹ buồn...!

Phạm Huế (BVM)

Thẻ: