Xem đường chỉ tay biết tình duyên, tiền tài và số mệnh cực chuẩn

12/06/2016 20:53

"Đường tình duyên" có điểm bắt đầu từ cạnh của bàn tay phía dưới ngón út, chạy trên lòng bàn tay và lý tưởng nhất là kết thúc giữa ngón trỏ và ngón giữa.