Mọi mùi hôi, khó chịu trong nhà đều được khử sạch chỉ với thứ bột rẻ tiền này

Không chỉ giúp nhà cửa luôn thơm mát, thứ bột này còn có ti tỉ công dụng "vi diệu" khác.

Xu hướng tìm kiếm: mẹo hay.

Hà Minh (T.H)
Theo phununews
THẺ: mẹo hay ,