Lời tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

31/03/2016 14:51

Sau lời tuyên thệ của tân Chữ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Chủ tịch Quốc hội - cho biết, đây là sự kiện rất đáng mừng, lần đầu tiên Quốc hội có một nữ Chủ tịch Quốc hội.

height="400" id="getvideo" style="display:none;" width="600">http://cdn.phunuvagiadinh.vn/uploads/phantraiuc/HAVI/1459395023-b_ng_n_tuy_n_th_mp4_converted.mp4
Thẻ: