Chỉ 20% người đoán đúng số dưa hấu trong bức ảnh này, còn bạn?

29/03/2016 10:09

Có rất nhiều kết quả được đưa ra về số dưa hấu trong bức ảnh này nhưng kết quả đúng thì vô cùng khiêm tốn. Hãy đoán trước khi click vào xem kết quả.

Hãy cố cho mình một đáp án trước khi xem kết quả bên dưới nhé.

Có tất cả bao nhiêu quả dưa hấu trong bức ảnh này?

Đáp án: 5 quả.

(3/4 * 4) + (1/2 * 4) = 3 + 2 = 5

Thẻ: