Ai có smartphone mà không biết 7 mẹo này thì quá phí

30/06/2016 15:14

Bạn vẫn chưa hề sử dụng hết chức năng của chiếc smartphone nếu chưa biết những công dụng không ngờ sau.