Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp

12/09/2015 12:25

Đối với việc trang trí món ăn ,dưa chuột là sự lựa chọn số một để tạo nên những sản phẩm trang trí vô cùng đẹp mắt. Hãy cùng tham khảo một số cách tỉa hoa dễ mà đẹp để trang trí món ăn sau đây nhé!

Phunuvagiadinh.vn xin chia sẻ cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp cho một số mẫu sau bằng hình ảnh.

Cách tỉa cà rốt và dưa chuột cực dễ mà đẹp mẫu 1.

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 13

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp mẫu 2.

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 15

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 100

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp mẫu 3.

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt 1
Cách tỉa dưa chuột và cà rốt 2

Một số mẫu tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp khác để bạn tham khảo

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 1002

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 1003

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 1100
Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 6
Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 7
Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 8
Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 9
Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 0
Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 11
Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 12

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 4
Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 17
Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 1005

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 1

Cách tỉa dưa chuột và cà rốt cực dễ mà đẹp 1006

Xem thêm:

Phu nu va gia dinh

Mon ngon mien tay

phu nu va gia dinh

Thẻ: